ลงประกาศ โฆษณาฟรี ไม่คิดเงิน ไม่ลบ 100%

แจกแนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

โหลดแนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 

 
 
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.2561
- แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา
- สรีระของการออกกำลังกาย
- จิตวิทยาการออกกำลังกาย
- แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา
- ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบ นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
เข้าดูเว็บที่ นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


 
 

 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี