ลงประกาศ โฆษณาฟรี ไม่คิดเงิน ไม่ลบ 100%

อันแบรนด์ยพร้อมทั้งแนวคิดการปฎิบัติงานซาก smartphone พร้อมทั้งซากแบตเตอรี่

อันตรายและวิถีทางการทำงานซาก smartphone กับซากแบตเตอรี่

เมื่อทิ้งซากมือถือพร้อมกับซากแบตเตอรี่ปะปนไปกับขยะมูลฝอยชุมชน พร้อมทั้งเวลาข้ามไป ส่วนเปลือกห่อหุ้มของเครื่องโทรศัพท์และแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพ smartphone  หรือผุกร่อน สารเคมีที่เสื่อมสภาพข้างในจะไหลออกสู่ไอเท็มแวดล้อม สารพิษนี้ก็จะเข้าสู่ระบบนิเวศและระบบห่วงโซ่อาหารทะลุทางเดิน น้ำ พร้อมด้วยอากาศ พร้อมด้วยก่อให้เกิดอันแบรนด์ยแหวกแนว ๆ ได้เพราะฉะนี้

    -  ความเป็นพิษของตะกั่ว  smartphone เป็นองค์ประกอบของการบัดกรีร่วมกับดีบุกในแผงวงจร มีผลทำอันตรายระบบประสาทส่วนกลางกับระบบโลหิต การยังชีพของไตและการสืบพันธุ์ มีผลต่อการพัฒนาสมองของเด็ก  นอกจากนี้ยังอาจจะเก็บในบรรยากาศ พร้อมทั้งเกิดผลแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังกับพืช สัตว์ ด้วยกันจุลินทรีย์

     -  ความเป็นพิษของแคดเมียม  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่บางชนิด ทำได้รวมกันในร่างกาย โดยเฉพาะที่ไต ทำร้ายระบบประสาท smartphone ส่งผลล่วงลับต่อความก้าวหน้าของเด็กพร้อมด้วยภาวะตั้งครรภ์ กับยังอาจจะมีผลต่อพันธุกรรม

     -  ความเป็นพิษของสารชั่วกาลนานไฟซึ่งทำจากโบรมีน  ซึ่งใช้ในกล่อยทางไฟ แผงวงจรพร้อมกับตัวเชื่อมต่ออาจจะเป็นพิษ พร้อมทั้งสะสมในไอเท็มมีชีวิต ถ้ามีทองแดงร่วมด้วย จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไดอ๊อกซิน และฟิวแรนระหว่างการเผา ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่รุนแรงชนิดหนึ่งส่งผลดับต่อระบบการย่อย กับน้ำเหลือง ทำอันตรายอาชีพของตับ มีผลต่อระบบประสาทและภูมิต้านทาน

     -  ความเป็นพิษของเบริลเรียม  ใช้ในสปิงด้วยกันตัวเชื่อม เป็นสารก่อมะเร็ง เป็นพิเศษปอดซึ่งเป็นอวัยวะที่ได้รับสาร ผู้ได้รับสารนี้อย่างต่อเพราะว่าการสูดดมจะกลายเป็นโรค Berylicosis ซึ่งมีผลกับปอด smartphone  สมมติว่าสัมผัสจะเป็นเหตุให้เกิดแผลที่ผวหนังอย่างรุนแรง ทำให้ระบบงานการของต่อมไทรอยด์และต่อมไม่มีท่อผิดปกติ สั่งสมในน้ำนม กระแสเลือดพร้อมด้วยถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร

     -  ความเป็นพิษของสารหนู  ซึ่งใช้ในแผงวงจร จะมีผลทำลายระบบประสาท ผิวหนัง และระบบการย่อยอาหาร แม้ว่าได้รับในเยอะแยะมาก คงจะทำให้ถึงตายได้

     -  ความเป็นพิษของนิกเกิล  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่ ฝุ่นนิกเกิลถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดทดลองและคงจะเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งปอดในสัตว์ทดทดลอง กับคงจะมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ด้วย นอกจากนี้ ผลเรื้อรังจากการสัมผัสนิกเกิล ได้แก่ การแพ้ของผิวหนัง ซึ่งประกอบด้วย การมีแผลไหม้ คัน เป็นผื่นแดง มีอาการปราชัยคล้ายการเป็นหืดหอบ พร้อมทั้งแน่นหน้าอก

     -  ความเป็นพิษของลิเทียม  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของแบตเตอรี่ เป็นอันแบรนด์ยเมื่อกลืนกินสูดดม หรือถูกทัศนาดซึมพ้นผิวหนัง  smartphone สารนี้ทำร้ายเนื้อเยื่อของเยื่อบุเมือกพร้อมกับทางเดินหายใจ รวมถึงดวงตาและผิวหนังอย่างรุนแรง การสูดดมอาจจะก่อให้เกิดอาการชัก กล่องสิ้นอายุขัยงและหลอดลมใหญ่อักเสบ โรคปอดอักเสบจากสารเคมี และน้ำท่วมปอด อาการแตกต่าง ๆ ของการได้รับสารประกอบด้วยความรู้สึกปวดแสบปวดร้อน ไอ หายใจ มีได้เสียงหวีด การอัเสเปลาะี่ตอนบนของหลอดลม หายใจถี่ ปวดหัว คลื่นเหียน พร้อมด้วยอาเจียน

     -  ความเป็นพิษของโคบอลท์  ถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อเมือกด้วยกันทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการไอ และหายใจติดขัด ด้วยกันหายใจถ่รัว ผลกระทบของการสัมผัสสารนี้เป็นระยะเวลานานหรือการสัมผัสซ้ำ ๆ จะก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นแดง ทำเอาเกิดผลกระทบต่อระบบเลือด หัวใจ พร้อมด้วยต่อมไทรอยด์ smartphone และไม่แน่อาจทำให้เกิดความผิดปกติของปอด

แนวคิดการจัดการซากสมาร์ทโฟนด้วยกันแบตเตอรี่ในประเทศไทย


  • การป้องกันพร้อมทั้งลดการเกิดซากฯ


     -  ผู้ผลิต พัฒนาสินค้าให้ใช้สารอันตรายน้อยยิ่งนักกับร่างโครง smartphone ให้สมรรถรีไซเคิลได้คล่อง
     -  เลือกซื้อ เลือกสรรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้หลักเกณฑ์ เพื่อยืดอายุของการใช้งาน ลดการกลายเป็นซากฯ หลีกหนีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันยี่ห้อยเป็นองค์ประกอบ
     -  ใช้อย่างคุ้ม เจาะจงเลือกซื้อรุ่นที่เหมาะกับการใช้งาน ใช้อย่างระแวดระวัง แลดูแลพึงพอใจษาตามคู่มือการใช้งาน ซ่อมแซม หรือให้ผู้อื่นใช้ต่อก่อนจะทิ้งเป็นซากฯ


  • การแยกทิ้ง


     -  ไม่ทิ้งซากฯ ปะปนกับขยะทั่วไป ไม่นำซากฯ ไปเผา ฝังดิน หรือทิ้งในแหล่งน้ำ
     -  ทิ้งซากฯ ตามขอบข่าย หรือ smartphone ตามเวลาที่ขีดเส้น นำซากฯ ไปทิ้งยังละแวก หรือ จุดรัถ้อยคำิ้งที่หน่วยงานท้องถิ่น ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการแครือข่ายสมาร์ทโฟนจัดไว้ให้ หรือ ทิ้งให้กับหน่วยงานท้องถิ่นในเขตของท่าน ตามวัน เวลาที่กำหนดเพื่อให้การทิ้งของถึงแก่กรรมอันแบรนด์ยจากชุมชน


  • การรีไซเคิล smartphone


 การหมุนเวียนซากแบตเตอรี่กลับมาแปรรุปใช้ใหม่ เพราะว่าแบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนนี้มีโลหะมีค่าเป็นส่วนประกอบจึงมีความคุ้มค่าที่จะอาจนำมารีไซเคิลได้ การรีไซเคิลในแตกต่างประเทศมีวิธีการ ฉะนั้น
     -  นำแบตเตอรี่ไปบดและสวมลงไปในสารหลอมละลายเฉพาะ
     -  น้ำเสียพนันที่เกิดขึ้น นำไปฟื้นฟูให้เป็นกลาง
     -  แยกโลหะหนักที่มีออก smartphone โดยการใช้ไฟฟ้าหรือเคล็ดลับอื่น
     -  นำโลหะหนักที่ได้ไปใช้ใหม่
     -  ส่วนที่เหลือนำไปฝังปกปิด ตามเกร็ดที่กล่าวในข้างต้น
     -  หรือนำแบตเตอรี่ทะลุกระบวนการถลุงในเตาหลอมเพื่อแยกโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่


  • การบำบัดพร้อมด้วยกำจัดซากแบตเตอรี่


     ในขั้นต้น รวบรวมวากแบตเตอรี่แล้วให้ดำเนินการคัดแยกส่วนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ออกจากส่วนที่ต้องนำไปกำจัด พร้อมกับนำส่วนที่ต้องกำจัดไปสร้างปรับเสถียรก่อน เพื่อให้สารพิษมีความเสถียรเพิ่มขึ้น ไม่เกิดปฏิกิริยาหรือรั่วไหลปนเปื้อน และไม่หลอมละลายเมื่อถูกชะล้าง ก่อนจะนำไปฝังในย่านฝังปกปิดแบบไม่เป็นอันแบรนด์ย (Secured Landfill) ซึ่งร่างโครงให้สามารถปกป้องมิให้มีการรั่วไหลของสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุสังเคราะห์กันซึมซาบหลายชั้น พร้อมระบบเก็บประมวลน้ำชะ (Leachate) smartphone พร้อมทั้งระบบการตรวจสอบการรั่วซึมซับภายใต้กำระเบียบกับมาตรฐานที่ขีดเส้น ช่วงปัจจุบันผู้ประกอบการรับซากโทรสัพท์มือถือพร้อมกับซากแบตเตอรี่มาสร้างผ่านขั้นตอนรีไซเคิลที่มีการบังคับมลพิษอย่างถูกต้องเพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยส่งออกไปประกอบกิจในแหวกแนวประเทศทีมีเทคโนโลยีชั้นสูง

Tags :  โทรศัพท์